home

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันที่ : 12 ส.ค. 2561 23:45

พิธี ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย เข้าร่วมพิธี ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันที่ : 12 ส.ค. 2561 14:15

ตรวจติดตามและประเมิณผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน๑

10 สิงหาคม 2561 ---------------------- แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย รายงานผลการดำเนินงานการปรับปรุงบูรณะถนนลาดยาง (ASPHALT CONCRETE) สาย บ.ภูเสด็จ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

วันที่ : 10 ส.ค. 2561 19:00

ดำเนินการตัดหญ้าตามแนวสองข้างทาง สาย นค.3015

10 สิงหาคม 2561 ---------------------- ดำเนินการตัดหญ้าตามแนวสองข้างทาง สาย นค.3015 แยก ทล.211 - บ.โพธิ์ตาก อ.ท่าบ่อ,โพธิ์ตาก จ.หนองคาย

วันที่ : 10 ส.ค. 2561 19:00

รายการวิทยุ “ทช.หมอทาง” ครั้งที่ 38/2561

9 สิงหาคม 2561 ดำเนินรายการวิทยุ “ทช.หมอทาง” ครั้งที่ 38/2561 โดยได้รายงานผลการดำเนินงานซ่อมบำรุงโครงข่ายทางหลวงชนบท   

วันที่ : 09 ส.ค. 2561 20:30

ข่าวทั้งหมด
logo
ขอความร่วมมือส่งประกาศประกาดราคา บ้านหนองเดิด 59/61

วันที่ : 15 มิ.ย. 2561 10:02

logo
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ บ้านหนองเดิด 59/61

วันที่ : 15 มิ.ย. 2561 10:00

logo
ประกาศราคากลาง (สรุปราคากลาง ปปช) บ้านหนองเดิด 59/61

วันที่ : 15 มิ.ย. 2561 09:59

logo
ร่างประกาศประกวดราคา (ร่างประกาศ,เอกสารแนบ,ปปช) บ้านหนองเดิด 59/61

วันที่ : 15 มิ.ย. 2561 09:57

logo
ประกาศประกวดราคา (ประกาศ,เอกสารแนบ) บ้านหนองเดิด 59/61

วันที่ : 15 มิ.ย. 2561 09:53

logo
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561

วันที่ : 11 มิ.ย. 2561 10:29

logo
หนังสือแจ้งผลผู้ชนะการเสนอราคาและแจ้งยืนยันการเสนอราคา บ้านฝายแตก 58/61

วันที่ : 07 มิ.ย. 2561 09:22

logo
หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ : 24 พ.ค. 2561 11:08

logo
หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ : 24 พ.ค. 2561 11:08

logo
หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ : 24 พ.ค. 2561 11:08

ข่าวทั้งหมด

หน้า

logo
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561

วันที่ : 11 มิ.ย. 2561 11:00

เผยแพร่งบทดลองเดือนมกราคม 2561

แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย ขอเผยแพร่งบทดลองเดือนมกราคม 2561 ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่องที่ 2

วันที่ : 15 ก.พ. 2561 09:45

logo
แผนที่การเดินทางไปยังพระเมรุมาศ พระเมรุมาศจำลอง และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ในพื้นที่ กทม.

วันที่ : 20 ต.ค. 2560 14:15

logo
การอำนายความสะดวกด้านคมนาคม รองรับประชาชนร่วมงานพระพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ : 19 ต.ค. 2560 18:45

logo
กรมทางหลวงชนบท บริการจุดจอดรถบริเวณจุดตัดถนนกัลปพฤกษ์ - ราชพฤกษ์ ฟรี

วันที่ : 19 ต.ค. 2560 16:00

logo
ขั้นตอนและวิธีการในการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ (สำหรับประชาชน)

วันที่ : 15 ต.ค. 2560 14:45

logo
การแต่งกายร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

วันที่ : 15 ต.ค. 2560 14:45

logo
กำหนดการร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

วันที่ : 15 ต.ค. 2560 14:30

logo
ทช.อำนวยความสะดวกสำหรับผู้เดินทางไปร่วมพระราชพิธีฯ

วันที่ : 15 ต.ค. 2560 14:15

ติดตามข่าวสารพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

สามารถติดตามข่าวสารพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพได้ที่ www.kingrama9.th และสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่ สายด่วน 1441 (ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง)

วันที่ : 17 ต.ค. 2560 17:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

 

home