Menu

ข่าวกิจกรรม

ขทช.หนองคาย และภาคีเครือข่ายศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ร่วมบันทึกเทปรายการถนนปลอดภัย

26 มีนาคม 2563 —————&#821 …

ขทช.หนองคาย และภาคีเครือข่ายศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ร่วมบันทึกเทปรายการถนนปลอดภัย Read More »

ขทช.หนองคาย ทำความสะอาดพื้นที่ทำงานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

24 มีนาคม 2563 —————&#821 …

ขทช.หนองคาย ทำความสะอาดพื้นที่ทำงานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 Read More »

ขทช.หนองคาย ร่วมกิจกรรม Kick Off Big Cleaning Day ณ สถานีขนส่งจังหวัดหนองคาย

19 มีนาคม 2563 —————&#821 …

ขทช.หนองคาย ร่วมกิจกรรม Kick Off Big Cleaning Day ณ สถานีขนส่งจังหวัดหนองคาย Read More »

ขทช.หนองคาย ตรวจวัดอุณหภูมิของบุคลากรก่อนเข้าพื้นที่ คุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

16 มีนาคม 2563 —————&#821 …

ขทช.หนองคาย ตรวจวัดอุณหภูมิของบุคลากรก่อนเข้าพื้นที่ คุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 Read More »

ขทช.หนองคาย ประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายกำหนด ถนนตัวอย่างปลอดอุบัติเหตุ

13 มีนาคม 2563 —————&#821 …

ขทช.หนองคาย ประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายกำหนด ถนนตัวอย่างปลอดอุบัติเหตุ Read More »

ขทช.หนองคาย จับมือ ขนส่งจ.หนองคาย เช็คค่าควันดำตามมาตรการลดฝุ่น PM 2.5

20 กุมภาพันธ์ 2563 —————& …

ขทช.หนองคาย จับมือ ขนส่งจ.หนองคาย เช็คค่าควันดำตามมาตรการลดฝุ่น PM 2.5 Read More »

Scroll Up Skip to content