Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขทช.หนองคาย ทำความสะอาดพื้นที่ทำงานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

24 มีนาคม 2563 —————&#821 …

ขทช.หนองคาย ทำความสะอาดพื้นที่ทำงานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 Read More »

ขทช.หนองคาย ร่วมกิจกรรม Kick Off Big Cleaning Day ณ สถานีขนส่งจังหวัดหนองคาย

19 มีนาคม 2563 —————&#821 …

ขทช.หนองคาย ร่วมกิจกรรม Kick Off Big Cleaning Day ณ สถานีขนส่งจังหวัดหนองคาย Read More »

ขทช.หนองคาย ตรวจวัดอุณหภูมิของบุคลากรก่อนเข้าพื้นที่ คุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

16 มีนาคม 2563 —————&#821 …

ขทช.หนองคาย ตรวจวัดอุณหภูมิของบุคลากรก่อนเข้าพื้นที่ คุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 Read More »

ขทช.หนองคาย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามความก้าวหน้า เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดหนองคาย

13 มีนาคม 2563 —————&#821 …

ขทช.หนองคาย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามความก้าวหน้า เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดหนองคาย Read More »

ขทช.หนองคาย ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563

13 มีนาคม 2563 —————&#821 …

ขทช.หนองคาย ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 Read More »

ขทช.หนองคาย ประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายกำหนด ถนนตัวอย่างปลอดอุบัติเหตุ

13 มีนาคม 2563 —————&#821 …

ขทช.หนองคาย ประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายกำหนด ถนนตัวอย่างปลอดอุบัติเหตุ Read More »

Scroll Up Skip to content