Menu
home
>>
ขทช.หนองคาย นำรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ณ วัดบ้านคำแค

31 มกราคม 2563
———————————-
ขทช.หนองคาย นำรถบรรทุกน้ำออกให้บริการแจกจ่ายน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ในพื้นที่บ้านคำแค ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท
================
#ภัยแล้ง #แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย 042-990517 ต่อ 113 #สายด่วนกรมทางหลวงชนบท1146 #ทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติ

Scroll Up Skip to content