Menu
home
>>
ดำเนินการซ่อมปรับปรุงผิวจราจรทางเชื่อม สายนค.1025

3 กุมภาพันธ์ 2563
———————————-
แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย ดำเนินการซ่อมปรับปรุงผิวจราจรทางเชื่อม สายนค. 1025 แยก ทล.2 – บ.เทื่อม (ตอนหนองคาย) อ.สระใคร จ.หนองคาย ช่วงดำเนินการ กม.ที่ 10+875 และ 10+900 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอำนวยความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางในการสัญจร ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท
================
#Service #แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย 042-990517 ต่อ 113 #สายด่วนกรมทางหลวงชนบท1146 #ทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติ

Scroll Up Skip to content