Menu
home
>>
ขทช.หนองคาย นำรถบรรทุกน้ำช่วยดับไฟ

17 กุมภาพันธ์ 2563
———————————-
แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย นำรถบรรทุกน้ำเข้าช่วยระงับเหตุเพลิงไหม้ ที่บริเวณบ้านเนินพระเนาว์ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อป้องกันการรุกรามไปยังบ้านเรือนประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
================
#ภัยแล้ง #แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย 042-990517 ต่อ 113 #สายด่วนกรมทางหลวงชนบท1146 #ทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติ

Scroll Up Skip to content