Menu
home
>>
ขทช.หนองคาย นำรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

25 กุมภาพันธ์ 2563
———————————-
แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย นำรถบรรทุกน้ำออกให้บริการแจกจ่ายน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ในพื้นที่บ้านคำแค และวัดบ้านคำแค หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามมาตรการช่วยเหลือภัยแล้ง ของกรมทางหลวงชนบท
================
#ภัยแล้ง #แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย 042-990517 ต่อ 113 #สายด่วนกรมทางหลวงชนบท1146 #ทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติ

Scroll Up Skip to content