Menu
home
>>
ขทช.หนองคาย ร่วมสนับสนุนโครงการบ้านสวย-เมืองงาม

26 กุมภาพันธ์ 2563
———————————-
แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย นำรถยกและรถบรรทุกพร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดเก็บท่อนไม้ในกิจกรรมทำความสะอาด ตามโครงการบ้านสวย เมืองงาม “หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง” ในพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานจังหวัดหนองคาย เพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงามตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
================
#แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย 042-990517 ต่อ 113 #สายด่วนกรมทางหลวงชนบท1146 #ทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติ

Scroll Up Skip to content