Menu
home
>>
ขทช.หนองคาย ร่วมกิจกรรม Kick Off Big Cleaning Day ณ สถานีขนส่งจังหวัดหนองคาย

19 มีนาคม 2563
———————————-
แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย ร่วมกิจกรรม Kick Off Big Cleaning Day ณ สถานีขนส่งจังหวัดหนองคาย โดยประสานความร่วมมือจากจังหวัดหนองคาย, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย, ขนส่งจังหวัดหนองคาย, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย, แขวงทางหลวงหนองคาย, เทศบาลเมืองหนองคาย และส่วนราชการในจังหวัดหนองคาย ร่วมกันทำความสะอาดทั่วพื้นที่บริเวณสถานีขนส่งจังหวัดหนองคาย (บขส.หนองคาย) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ในช่วงของการแพร่ระบาดของๆวรัสโควิด-19
================
#แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย 042-990517 ต่อ 113 #สายด่วนกรมทางหลวงชนบท1146 #ทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติ

Scroll Up Skip to content