Menu
home
>>
ขทช.หนองคาย ทำความสะอาดพื้นที่ทำงานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
24 มีนาคม 2563
———————————-
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย ดำเนินการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน และพื้นที่ทำงานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งการรณรงค์ให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ทุกครั้งที่มีการจับ/สัมผัสกับสิ่งต่างๆที่เสี่ยงต่อการเป็นแหล่งกระจายของเชื้อโรค ตามมาตรการของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้มอบนโยบายให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ไปดำเนินการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
================
#แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย 042-990517 ต่อ 113 #สายด่วนกรมทางหลวงชนบท1146 #ทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติ
Scroll Up Skip to content