Menu
home
>>
ขทช.หนองคาย และภาคีเครือข่ายศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ร่วมบันทึกเทปรายการถนนปลอดภัย
26 มีนาคม 2563
———————————-
แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ร่วมบันทึกเทปรายการถนนปลอดภัย ของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นผู้นำเสนอข้อมูล ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และ ลงพื้นที่บริเวณ ถนนสาย ทล.242 ณ โค้งบ้านเวิน ตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
================
#แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย 042-990517 ต่อ 113 #สายด่วนกรมทางหลวงชนบท1146 #ทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติ

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content