Menu
home
>>
ขทช.หนองคาย ตรวจวัดอุณหภูมิของบุคลากรก่อนเข้าพื้นที่ คุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
13 เมษายน 2563
———————————-
แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่บุคลากรของหน่วยงาน ตลอดจนผู้มาติดต่อหน่วยงาน เพื่อคัดกรองบุคคลที่เข้า-ออก ภายในอาคาร รวมทั้งการรณรงค์ให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ทุกครั้งที่มีการจับ/สัมผัสกับสิ่งต่างๆที่เสี่ยงต่อการเป็นแหล่งกระจายของเชื้อโรค พร้อมหมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์/เครื่องมือในการปฏิบัติ และจุดสัมผัสต่างๆ ด้วยน้ำยาแอลกอฮอร์ ตามมาตรการของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้มอบนโยบายให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ไปดำเนินการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
================
#แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย 042-990517 ต่อ 113 #สายด่วนกรมทางหลวงชนบท1146 #ทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติ
Scroll Up Skip to content