Menu
home
>>
รายการวิทยุหมอทาง ครั้งที่ 25/2563
16 เมษายน 2563
———————————-
    แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย ดำเนินรายการวิทยุ “ทช.หมอทาง” ครั้งที่ 25/2563 โดยได้รายงานการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรีฯ ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และ ผู้บริหารกรมทางหลวงชนบท มาตรการช่วยเหลือภัยแล้ง มาตรการเยียวยาและรณรงค์ลดการแพร่ระบาดโควิด-19 ผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์ของ ขทช.หนองคาย ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์บนเครื่องหมายจราจร และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการขับขี่ปลอดภัย ทางคลื่นวิทยุระบบ AM 810 KHz ช่วงเวลา 11.10 – 12.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.หนองคาย
================
#Social #แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย 042-990517 ต่อ 113 #สายด่วนกรมทางหลวงชนบท1146 #ทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติ
Scroll Up Skip to content