Menu
home
>>
ดำเนินการทำความสะอาด/ทาสีสะพาน สาย นค.3005
24 เมษายน 2563
———————————-
      แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย ดำเนินการทำความสะอาด และทาสีสะพาน สาย นค.3005 แยก ทล.211 – บ.โพนทอง อ.ศรีเชียงใหม่,โพธิ์ตาก จ.หนองคาย ช่วงดำเนินการ กม.ที่ 0+250 – 9+750 จำนวน 4 แห่ง เพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน สร้างความปลอดภัยในการขับขี่ และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท
================
#Scenic #แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย 042-990517 ต่อ 113 #สายด่วนกรมทางหลวงชนบท1146 #ทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติ
ดำเนินการทำความสะอาด/ทาสีสะพาน สาย นค.3005

Scroll Up Skip to content